יום שלישי, 29 במרץ 2011

מפגש שני - 29.3.11

המפגש השני מתמקד המי אני ומהו שמי..
מילוי טבלה עם פרטים אישיים וחיפוש משמעויות של שמות המשתתפים.
מיומנויות המחשב כוללות שימוש באינטרנט לצורך חיפוש מידע ושימוש WORD לתיעוד המידע.

מפגש ראשון - פתיחת התוכנית

המפגש התקיים ביום ד' 22.3.11.
השתתפו 3 מבוגרים מהקיבוץ, ו 6 מתלמידי הכיתה.
נושאי המפגש:
הכרות
תאום ציפיות
תיאור התוכנית

התארגנו לקבוצות קטנות של שני תלמידים עם כל מבוגר.
פעילות במחשב סביב חפצים מן העבר מתוך אתר נוסטלגיה.